HELPs Academy

Դասավանդողներ

Մեր դասավանդողները ունեն ավելի քան 10 տարվա դասավանդման և վերապատրաստման փորձառություն։

Տաս և ավել տարիների փորձառությամբ դասավանդողներ
0
Տարբեր մասնագիտություններ
0 +
Գիտական գործունեությամբ զբաղվող դասավանդողներ
0 +

Մեր դասավանդողները

Բարձր փորձառու և որակավորված մասնագետներ, որոնք կենտրոնացած են լավ ուսանողական կարգապահության, ապացուցված ակադեմիական կատարողականության և փոքր լսարանի վրա:

Եկ սկսենք

Չե՞ս կողմնորոշվում

Մենք կօգնենք կողմնորոշվելու ձեր ընտրած մասնագիտությունում, ինչպես նաևկուղորդենք Ձեր էությանը մոտ նոր մասնգիտության ձեռքբերման համար