Ներկայացրե՛ք Ձեր առցանց դիմումն այստեղ

Ներկայացրե՛ք Ձեր առցանց դիմումն այստեղ և մենք Ձեր կողմից նշված դասընթացի համար առաջիկա կազմակերպվող դասի համար ամրագրում կիրականացնենք։

Այն դեպքում, երբ մնեք Ձեր կողմից նշված դասի համար չենք կարողանա իրականացնել խմբային դասընթացի կազմակերպում, ապա մենք Ձեզ կառաջարկենք անհատական դասապարապմունք՝ առանձին դասերի գնային քաղաքականության շրջանակում։