Անվճար դասի հայտ

Դուք կարող եք գրանցվել անվճար դասի, որը որ մենք նախօրոք կհայտարարենք